Strzelba horyzontalna – IŻ 26-E, kal. 12/70 – broń używana