Pistolet – Smith&Wesson 745, kal. 45Auto – broń używana