Pistolet maszynowy PPSz tzw „Pepesza” kal. 7,62×25