Strzelba horyzontalna Monte Carlo, kal. 12/70 – broń używana