Lufa do Sauera 202 kal. .308 Win. z kontrastowymi przyrządami