Pistolet bocznego zapłonu – High Standard Supermatic, kal. 22 LR – broń używana