Amunicja myśliwska – kulowa – Geco Plus, .300 Win. Mag, 11g (170gr)