Bock śrutowy Baikał MP-27M kaliber 12/76. Broń nowa.