Pistolet bocznego zapłonu – Walther OSP kal. 22 Short