Strzelba pojedynka śrutowa Winchester 37A, kal. 410