Pistolet bocznego zapłonu – Wather PP Sport, kal. 22L