0192, Smith&Wesson, kal. 38Sp, 2000pln (20) — kopia