Pistolet bocznego zapłonu – Smith&Wesson 22A, kal. 22LR